Słownik

Słownik pojęć jakie można napotkać przy zetknięciu się z UML.

Aktor
Jest to proces lub osoba uruchaniająca przypadek użycia. To bardzo ważne żeby pamiętać, że aktorem nie musi być tylko i wyłącznie człowiek.
Bardzo często jako przykład aktora, niebędącego użytkownikiem systemu, podaje się zegar systemowy, który w określonym momencie uruchamia przypadek użycia.W UML najczęściej aktora reprezentuje obrazek ludka, jednak czasami spotyka się, że aktorem jest prostokąt z napisem «actor» a pod spodem nazwa tego aktora. Przeważnie jeden aktor łączy się z przynajmniej jednym przypadkiem użycia, nie występuje jednak relacja pomiędzy aktorem a drugim aktorem, zawsze pomiędzy nimi musi pojawić się jakiś przypadek użycia.

Atrybut
Asocjacja
Metody
Diagram
Rodzajów diagramów w UML jest wiele, wszystkie one służą do zamodelowania systemu w określony sposób. Na diagramie znajdują się obiekty charakterystyczne dla danego diagramu.
Więcej informacji o poszczególnych diagram znajdziecie na podstronie diagramy

Dziedziczenie
Pojęcie ściśle związane z programowaniem obiektowym. Dziedziczenie, jest to pewien rodzaj relacji pomiędzy klasami. Użycie dziedziczenia powoduje, że klasa dziedzicząca ( klasa potomna) posiada wszystkie atrybuty, relacje i operacje, które pochodzą z klasy z której dziedziczy( klasa rodzic). Dziedziczenie wykorzystuje się, jeżeli klasa którą tworzymy różni się minimalnie od klasy, którą już stworzyliśmy. Ułatwia to pracę i oszczędza czas, gdyż nie musimy już robić tego co zrobiliśmy kiedyś.
Interfejs
Jest to tak naprawdę klasa ze stereotypem «interface», taka klasa nie posiada atrybutów a jedynie specyfikację metod wykorzystywanych przez inne klasy, dlatego wszystkie metody zawarte w interfejsie są publiczne. Na diagramie interfejs jest reprezentowany tak samo jak klasa tylko, że dodatkowo nad nazwą jest wyświetlany stereotyp «interface», występuje również w postaci małego kółka.

Klasa
Klasa abstrakcyjna
Krotność
Operacja
Przypadek użycia
Relacja
Wyjątki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License