Diagramy

Diagramy są podstawowym blokiem budulcowym w UML, jest och razem kilkanaście i można podzielić na dwie większy grupy. Diagramy zachowania i diagramy struktury.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License